xxd

kufanya hexdump au kufanya kinyume.

nakala
15
0
xxd -s 0x30 file

chanzo | maelezo |

nakala
5
0
echo "010000: 41" | xxd -r -s -0x10000 > file

chanzo | maelezo |

nakala
4
0
xxd -s +seek

chanzo | maelezo |

nakala
2
0
echo "0000037: 3574 68" | xxd -r - xxd.1

chanzo | maelezo |

nakala
2
0
xxd -l 120 -ps -c 20 xxd.1

chanzo | maelezo |

nakala
2
0
xxd -a -c 12 file

chanzo | maelezo |

nakala
1
0
sh -c "dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd -s +-768 > hex_snippet" < file

chanzo | maelezo |

nakala
3
0
xxd -r -i

chanzo | maelezo |

nakala
1
0
xxd -s 0x36 -l 13 -c 13 xxd.1

chanzo | maelezo |

nakala
1
0
xxd -s -0x30 file

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
xxd -i file

chanzo | maelezo |

nakala
2
0
sh -c "dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd -s +128 > hex_snippet" < file

chanzo | maelezo |

nakala
1
0
sh -c "cat > plain_copy; xxd -s 0 > hex_copy" < file

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
xxd -s seek,

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
!!xxd -r

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
xxd -l 120 -c 12 xxd.1

chanzo | maelezo |

nakala
1
0
xxd input_file | xxd -r -s 100 > output_file

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
xxd -i < file

chanzo | maelezo |