xargs

kujenga na kutekeleza mistari amri kutoka kwa pembejeo kiwango

nakala
12
0
cut -d: -f1 < /etc/passwd | sort | xargs echo

chanzo | maelezo |