xargs

kujenga na kutekeleza mistari amri kutoka kwa pembejeo kiwango

nakala
34
0
xargs -I '{}' mv dir1/'{}' dir2/'{}'

8 miaka, miezi 11 zilizopita john2 0 | maelezo |

nakala
12
0
cut -d: -f1 < /etc/passwd | sort | xargs echo

chanzo | maelezo |

nakala
11
0
echo 1 2 3 4 | xargs echo

8 miaka, miezi 11 zilizopita john2 0 | maelezo |

nakala
10
0
find . -name "*.foo" -print0 | xargs -0 grep bar

8 miaka, miezi 11 zilizopita john2 0 | maelezo |

nakala
6
0
find /tmp -name core -type f -print | xargs /bin/rm -f

chanzo | maelezo |

nakala
5
0
find /path -type f -print0 | xargs -0 rm

8 miaka, miezi 11 zilizopita john2 0 | maelezo |

nakala
5
0
find /tmp -name core -type f -print0 | xargs -0 /bin/rm -f

chanzo | maelezo |

nakala
4
0
cat urls.txt | xargs wget –c

8 miaka, miezi 11 zilizopita john2 0 | maelezo |

nakala
4
0
find . -maxdepth 1 -type d -print | xargs echo Directories:

8 miaka, miezi 11 zilizopita john2 0 | maelezo |

nakala
6
0
find /etc -name "*.conf" | xargs ls –l

8 miaka, miezi 11 zilizopita john2 0 | maelezo |

nakala
3
0
xargs sh -c 'emacs "$@" < /dev/tty' emacs

chanzo | maelezo |

nakala
3
0
somecommand | xargs -s 50000 echo | xargs -I '{}' -s 100000 rm '{}'

chanzo | maelezo |