examplenow

nakala
3
0
tcpdump -i wlan0 -vv

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
24
0
scp your_username@server.com:foobar.txt /some/local/directory

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
18
0
scp -c blowfish some_file your_username@server.com:~

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
6
0
echo hi | sed 's/i/sometext&&&&&&&/'

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
14
0
echo hi | sed 's/\(h\)\(i\)/\2\1/g'

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
0
0
:set nonumber

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
0
0
:set number

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
17
-1
scp -r john@172.18.1.5:~/music music

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
15
0
scp document.pdf bob@192.168.1.4:

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
16
0
scp -B /etc/hosts bob@10.0.1.15:/etc/hosts

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
21
1
scp id_rsa.pub user@192.168.1.15:~/.ssh/authorized_keys

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
13
0
scp *.txt user@myserver.com:/home/user

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
18
0
ifconfig eth0 -promisc

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
3
0
echo 'subject: mysubject' | sendmail me@gmail.com

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
0
0
git merge magic-bar

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
0
1
egrep '^(0|1)+ [a-zA-Z]+$' file.txt

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
0
0
egrep -i '\<the\>' myfile.txt

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
1
0
echo hi

7 miaka, miezi 5 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
2
0
sed -i 's/foo/bar/g'

7 miaka, miezi 5 zilizopita examplenow 1 |

nakala
2
0
egrep -i '\<the\>' myfile.txt

7 miaka, miezi 5 zilizopita examplenow 1 |

nakala
71
1
sftp -b mybatchfile.bat user@myserver.com

maelezo |

nakala
3
0
tcpdump -i wlan0 -vv

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
24
0
scp your_username@server.com:foobar.txt /some/local/directory

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
18
0
scp -c blowfish some_file your_username@server.com:~

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
6
0
tcpdump -i eth0 -n -s 16384 port 53 -XX

8 miaka, miezi 9 zilizopita MikeJudge 4 | maelezo |

nakala
14
0
echo hi | sed 's/\(h\)\(i\)/\2\1/g'

8 miaka, miezi 9 zilizopita examplenow 1 | maelezo |

nakala
2
0
egrep -i '\<the\>' myfile.txt

7 miaka, miezi 5 zilizopita examplenow 1 |

nakala
5
0
tail -10 filename.txt

7 miaka, miezi 5 zilizopita janstiegler 1 |