tr

kutafsiri au kufuta wahusika

nakala
34
6
tr -d '[=-=]axM'

maelezo |

Chaguzi: