tr

kutafsiri au kufuta wahusika

nakala
47
11
tr -d axM-

maelezo |

Chaguzi: