tr

kutafsiri au kufuta wahusika

nakala
81
15
tr -d axM

maelezo |

Chaguzi: