tr

kutafsiri au kufuta wahusika

nakala
58
16
tr -d '\0'

maelezo |

Chaguzi: