tr

kutafsiri au kufuta wahusika

nakala
64
12
tr abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

maelezo |