git

kijinga maudhui tracker

nakala
14
0
git cherry-pick 6a3ed15

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
8
1
git branch -D mybranch

7 miaka, miezi 2 zilizopita MikeJudge 4 |

nakala
5
1
git cherry-pick -n 6a3ed15

3 miaka, miezi 10 zilizopita derricksimpson 1 |

nakala
4
0
git cherry-pick -Xpatience topic^

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
3
0
git fetch origin +pu:pu maint:tmp

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
3
0
git branch my2.6.14 v2.6.14

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
3
1
git cherry-pick 5b4254f045afc31349a3502c9a2d4f693498889a

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
2
0
git mergetool -t opendiff

8 miaka, miezi 11 zilizopita john2 0 | maelezo |

nakala
2
-1
git commit -am "Committing all modifications"

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
2
0
git config core.gitproxy '"ssh" for kernel.org' 'for kernel.org$'

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
2
0
git config --replace-all core.gitproxy ssh

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
2
0
git branch -d -r origin/todo origin/html origin/man

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
1
0
git mergetool -t diffmerge

8 miaka, miezi 11 zilizopita john2 0 | maelezo |

nakala
1
1
git status

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
1
0
git config core.filemode true

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
1
0
git remote add linux-nfs git://linux-nfs.org/pub/linux/nfs-2.6.git

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
1
0
git archive --format=tar --prefix=git-1.4.0/ v1.4.0 | gzip >git-1.4.0.tar.gz

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
0
0
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux-2.6 my2.6

8 miaka, miezi 11 zilizopita john2 0 | maelezo |

nakala
0
0
git add Documentation/\*.txt

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |

nakala
0
0
git add git-*.sh

7 miaka, miezi 7 zilizopita george 4 |