sort

aina ya mistari ya files Nakala

nakala
31
3
sort -k 3b

maelezo |

nakala
8
0
ls | sort -r

maelezo |

nakala
6
0
sort -t : -k 5b,5 -k 3,3n /etc/passwd

maelezo |

nakala
5
1
sort -s -t ' ' -k 4.9n -k 4.5M -k 4.2n -k 4.14,4.21 /var/log/messages | sort -s -t '.' -k 1,1n -k 2,2n -k 3,3n -k 4,4n

maelezo |

nakala
5
0
sort -t : -k 2,2n -k 5.3,5.4

maelezo |

nakala
5
0
sort -n -r

maelezo |

nakala
3
0
ls */* | sort -t / -k 1,1R -k 2,2

maelezo |

nakala
5
1
route | sort -t. -k1,1n -k2,2n -k3,3n -k4,4n

maelezo |

nakala
4
2
sort -t: -u +2 file.data

maelezo |

nakala
3
0
find src -type f -print0 | sort -z -f | xargs -0 etags --append

maelezo |