rtmon

kusikiliza na wachunguzi RTnetlink

nakala
1
0
rtmon file /var/log/rtmon.log

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
rtmon file /var/log/rtmon.log

chanzo | maelezo |