route

kuonyesha / kuendesha IP routing meza

nakala
2
3
route del default

maelezo |