0
mx-x+my+ax+ay-y

7 miaka, miezi 2 zilizopita kuku 0