ranlib

kuzalisha index kwa archive.

WAIT

YU NO ADDMFANO