psidtopgm

kubadilisha PostScript "image" data katika graymap portable

WAIT

YU NO ADDMFANO