git-pull

Kuchota kutoka na kuunganisha pamoja mwingine seli au tawi la

nakala
0
0
git pull, git pull origin

7 miaka, miezi 6 zilizopita george 4 |

nakala
0
0
git pull origin next

7 miaka, miezi 6 zilizopita george 4 |