file

kuamua aina ya faili

nakala
1
0
file myfile.txt

maelezo |

nakala
0
0
file -i file.c file /dev/{wd0a,hda}

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
file file.c file /dev/{wd0a,hda}

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
file -s /dev/hda{,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
file -s /dev/wd0{b,d}

chanzo | maelezo |