wpa_supplicant.conf

Configuration faili kwa ajili ya wpa_supplicant