chat

Kujiendesha wa mazungumzo script na Modem

nakala
0
0
-f <chat file>

chanzo | maelezo |