apparmor

kernel kukuza na kuunda mipango ya kuweka mdogo wa rasilimali.

WAIT

YU NO ADDMFANO