aa-status

kuonyesha taarifa mbalimbali kuhusu sera ya sasa AppArmor.

WAIT

YU NO ADDMFANO