zipsplit

ndarë një zipfile në zipfiles të vogla

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL