zipnote

shkruani komente në zipfile të syswrite, modifikoni komentet dhe riemërtoni fotografi në zipfile

kopje
1
0
zipnote foo.zip > foo.tmp

burim | detajet |

kopje
0
0
zipnote -w foo.zip < foo.tmp

burim | detajet |