zipgrep

kërko fotografi në një arkiv ZIP për linjat përputhen një model

   usage: zipgrep [egrep_options] pattern zipfile [members...]
Uses unzip and egrep to search the zip members for a string or pattern.