zgrep

kërko fotografi ngjeshur ndoshta për një shprehje të rregullta

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL