zero

lavaman të dhënave

kopje
9
0
mknod -m 666 /dev/zero c 1 5

burim | detajet |