xxd

të bëjë një hexdump ose të bëjnë të kundërtën.

kopje
5
0
echo "010000: 41" | xxd -r -s -0x10000 > file

burim | detajet |

Opcionet:

  • xxd -rxxd
    kundërt operacion: convert (ose patch) hexdump në binar.
  • xxd -sxxd
    [+] [-] Të kërkojë fillimin në abs bytes <seek>. (Ose +:. Rel) infile kompensuar.