xxd

të bëjë një hexdump ose të bëjnë të kundërtën.

kopje
2
0
echo "0000037: 3574 68" | xxd -r - xxd.1

burim | detajet |

Opcionet:

  • xxd -rxxd
    kundërt operacion: convert (ose patch) hexdump në binar.