xterm

emulator terminali për X

kopje
15
0
xterm -bg red -fg blue top

6 vite, 6 muaj ago mehdi gol 0 |

kopje
5
0
xterm -bg red -fg white top

6 vite, 6 muaj ago mehdi gol 0 |

kopje
3
0
xterm -z

burim | detajet |

kopje
0
0
xterm -bg black -fg white top

6 vite, 6 muaj ago mehdi gol 0 |

kopje
1
0
xterm -e /bin/bash -l -c "my command here"

burim | detajet |