xset

preferenca përdoruesit e shërbimeve për X

kopje
1
0
xset led named "Scroll Lock"

burim | detajet |