xrandr

primitive command line interface për zgjerimin RandR

kopje
14
0
xrandr --output VGA --mode 1024x768

burim | detajet |

Opcionet: