xrandr

primitive command line interface për zgjerimin RandR

kopje
3
0
xrandr --output LVDS --auto --rotate normal --pos 0x0 --output VGA --auto --rotate left --right-of LVDS

burim | detajet |

Opcionet: