xrandr

primitive command line interface për zgjerimin RandR

kopje
2
0
xrandr --fb 3200x2000 --output LVDS --scale 2.5x2.5 --output VGA --pos 0x0 --panning 3200x2000+0+0/3200x2000+0+0/64/64/64/64

burim | detajet |

Opcionet: