xrandr

primitive command line interface për zgjerimin RandR

kopje
4
0
xrandr --fb 1600x768 --output VGA --mode 1024x768 --panning 1600x0

burim | detajet |

Opcionet: