xrandr

primitive command line interface për zgjerimin RandR

kopje
10
0
xrandr --fb 1024x768 --output VGA --transform 1.24,0.16,-124,0,1.24,0,0,0.000316,1

burim | detajet |

Opcionet: