xorg.conf

Fotografi të konfigurimit për X server Xorg

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL