xmodmap

shërbimeve për keymaps modifikuar dhe mappings butonin treguesin në X

kopje
1
0
xmodmap -e "keysym BackSpace = Delete"

burim | detajet |

kopje
1
0
xmodmap -e "pointer = 3 2 1"

burim | detajet |

kopje
0
0
xmodmap -e "keysym Alt_L = Meta_L Alt_L"

burim | detajet |

kopje
0
0
xmodmap -e "keysym Multi_key = Multi_key Meta_L"

burim | detajet |