xmllint

komandën linjë mjet XML

kopje
11
0
xmllint --format --recover myfile.xml

8 vite, 9 muaj ago MikeJudge 4 | detajet |