xlsatoms

Lista e internuar atomeve të përcaktuara në server

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL