xkill

vrasin një klient nga X të burimeve të saj

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL