xkbprint

shkruar një përshkrim XKB keyboard

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL