xinput

shërbimeve për konfigurimin dhe provë pajisjeve të dhëna X

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL