xhost

qasje server programit të kontrollit për X

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL