xfd

shfaqur të gjithë personazhet në një font X

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL