xdg-settings

merrni cilësimet të ndryshme nga mjedisi desktop

kopje
3
0
xdg-settings get default-web-browser

burim | detajet |

kopje
2
0
xdg-settings check default-web-browser firefox.desktop

burim | detajet |

kopje
0
0
xdg-settings set default-web-browser google-chrome.desktop

burim | detajet |