xdg-screensaver

command line mjet për kontrollin e screensaver

kopje
3
0
xdg-screensaver suspend

burim | detajet |

kopje
0
0
xdg-screensaver suspend 0x1c00007

burim | detajet |

kopje
0
0
xdg-screensaver resume 0x1c00007

burim | detajet |