xdg-mime

command line mjet për querying informacion në lidhje me trajtimin e file type dhe duke shtuar përshkrimet për llojet e skedar të ri

kopje
2
0
xdg-mime query filetype /tmp/foobar.png

burim | detajet |

kopje
1
0
xdg-mime query default image/png

burim | detajet |

kopje
0
0
xdg-mime install shinythings-shiny.xml

burim | detajet |