xdg-email

command line mjet për dërgimin e postës duke përdorur kompozitor preferuar përdoruesit e-mail

   xdg-email - command line tool for sending mail using the user's preferred
e-mail composer

Synopsis

xdg-email [--utf8] [--cc address] [--bcc address] [--subject text] [--body text
] [--attach file] [ mailto-uri | address(es) ]

xdg-email { --help | --manual | --version }

Use 'man xdg-email' or 'xdg-email --manual' for additional info.