xargs

ndërtuar dhe ekzekutuar linjat komanduese të dhëna standarde

kopje
4
0
cat urls.txt | xargs wget –c

8 vite, 8 muaj ago john2 0 | detajet |